Blue Flower

NAJNOWSZA OFERTA !!!

 Kredyt inwestycyjny „AGRO-KOMPLET PLUS”

Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 4,29%*

Cel kredytu:

  • zakup użytków rolnych z przeznaczeniem na cele rolnicze,

  • zakup budowa, przebudowa, remont budynków i budowli służących do produkcji rolnej,

  • zakup lub instalacja maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do produkcji rolnej,

  • zakup stada podstawowego.

Kwota kredytu: od 30.000,00 zł.

Możliwość finansowania: do 90% wartości przedsięwzięcia.

Prowizja: 0,00 zł.

Opłata przygotowawcza: 0,50% wnioskowanej kwoty kredytu nie więcej niż 1,000,00 zł.

Opłata administracyjna: w zależności od kwoty udzielonego kredyt.

 

*Oprocentowanie oparte na stawce WIBOR 6M z 31.12.2018 powiększonej o marżę 2,50%. Stopa WIBOR 6M udzielana w oparciu o ostatnie kwotowanie w półroczu poprzedzające dane półrocze.

 Szczegółowych informacji udzielamy w naszych Oddziałach.

 Serdecznie zapraszamy !!!