Blue Flower

 

Wygodne Konto dla Klientów ZUS”

 

Oferta dla emerytów i rencistów, którzy mogą założyć w Banku Spółdzielczym w Malborku konto za 1 zł

 

 

Od stycznia 2018r. emeryci i renciści mogą założyć w Banku Spółdzielczym w Malborku rachunek za 1 zł. Oferta powstała na bazie porozumienia podpisanego pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, SGB-Bankiem, Bankiem Polskiej Spółdzielczości i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Na mocy porozumienia, wśród świadczeniobiorców ZUS promowany będzie specjalnie stworzony dla seniorów rachunek bankowy: Wygodne Konto dla Klientów ZUS.

 

Konto przeznaczone jest dla klientów indywidualnych nieposiadających w Banku rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, którzy otrzymują świadczenia rentowe lub emerytalne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Za 1 zł miesięcznie za prowadzenie konta klient otrzymuje:

 

  • Bezpłatne wypłaty gotówki w Oddziałach Banku oraz szerokiej sieci bankomatów z grupy SGB i BPS,

  • Bezpłatne użytkowanie karty debetowej,

  • Pomoc medyczna i domowa w ramach dodatkowego pakietu ubezpieczeniowego assistance.

 

Oferta promocyjna to:

 

  • 0 zł za otwarcie rachunku

  • 1 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku

  • 0 zł za wydanie karty debetowej

  • 0 zł za użytkowanie karty debetowej

  • 0 zł za wypłaty w bankomatach sieci SGB i BPS

  • 0 zł za udostępnienie usługi bankowości elektronicznej

  • 0 zł za pakiet ubezpieczeniowy assistance – przez pierwszych 12 miesięcy ochrony ubezpieczenia; po upływie tego czasu koszt ubezpieczenia to tylko 60 gr miesięcznie w przypadku kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej

 

Pakiet ubezpieczeniowy assistance obejmuje: pomoc w domu, pomoc medyczną na terenie RP
i podczas podróży zagranicznej, pomoc podczas podróży samochodem oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego, infolinię medyczną i informację podróżną.

 

Regulamin promocji: Regulamin promocji „Wygodne Konto dla Klientów ZUS”.

 

Szczegółowe Warunki ubezpieczenia: Szczegółowe warunki ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy rachunku bankowego w ramach promocji „Wygodne Konto dla Klientów ZUS”.

 

Karta produktu Assistance: Karta produktu Assistance dla posiadaczy rachunku bankowego w ramach promocji „Wygodne Konto dla Klientów ZUS”.

 

Lista Banków oferujących „Wygodne Konto dla Klientów ZUS” dostępna jest w wyszukiwarce na stronie internetowej www.wygodnekontozus.pl

 

Po więcej informacji serdecznie zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Malborku.

 

Regulamin produktu

Karta produktu