Blue Flower

„Konto za złotówkę”

Odkryj wartość jednej złotówki. 

Załóż „Konto za złotówkę”  z kartą zbliżeniową Mastercard i aplikacją mobilną

 

 

  

 

 

Opis produktu :

- ,,Konto za złotówkę’’ to rachunek oszczędnościowo -rozliczeniowy dla osób fizycznych z dedykowanym pakietem opłat, 

- Do konta w pakiecie wydawana jest bezpłatnie karta debetowa Mastercard, 

- Posiadacz rachunku może uzyskać dostęp do rachunku za pośrednictwem kanałów elektronicznych, 

- Bezpłatna aplikacja Portfel SGB w pakiecie. 

Zalety posiadania „Konta za złotówkę” :

- Za złotówkę klient otrzymuje rachunek z kartą i aplikacją mobilną Portfel SGB 

- Prawie 4 tys. bezpłatnych bankomatów w kraju (bankomaty sieci SGB, BPS oraz zrzeszonych banków spółdzielczych). 

- Brak opłat za wypłatę gotówki za granicą. 

- Brak opłat za wypłaty gotówki w ramach cashback w kraju. 

- Za wypłatę gotówki w bankomatach obcych w kraju Klient płaci 3 zł.