Blue Flower

 

Wniosek „Rodzina 500 +” można złożyć online za pośrednictwem eBankNet

w Banku Spółdzielczym w Malborku.

 

 

1. Logowanie do eBankNet.

 

 

2. Kafelek „Wnioski”.

 

 

 

3. Menu „Rodzina 500+”.

 

4. Należy wybrać rachunek.

 

5. Wprowadzone zostaną automatycznie dane, których poprawność należy potwierdzić przyciskając "Dalej"

 

 

6. Pojawi się okienko, w którym należy potwierdzić hasłem jednorazowym (z listy lub sms) chęć złożenia wniosku.

W oknie tym pojawią się również dane

Imię, Nazwisko, PESEL, Numer rachunku,

oraz wiersz

Podaj hasło nr ….. z listy ……. lub hasło nr ... z dnia ..........

W pustym polu należy wpisać żądany numer hasła oraz zatwierdzić przyciskiem „Przejdź do składania wniosku”

 

7. Po wykonaniu wstępnych czynności związanych ze składaniem wniosku automatycznie pojawi się poniższa strona programu eximee.sgb.pl, a dalsze wypełnianie wniosku należy wykonywać zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na ekranie.

 

 

 

Po zakończeniu wypełniania wniosku będą mieli Państwo możliwość wydrukowania wniosku oraz potwierdzenia jego złożonia.

 

Zamknięcie okna powoduje wyjście z programu, a sesja eBankNet zostaje automatycznie zakończona.

 

 

 

 

Wszystkie niezbędne informacje na temat „Programu 500+” dostępne są na stronie: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/